درباره بیت کوین


درباره بیت کوین
بیت کوین یک ارز دیجیتال است که انقلاب بزرگی برای رفع محدودیت های پرداخت، دور زدن تحریم ها و انجام تراکنش های بین المللی به وجود آورده است. اگر بخواهیم بیت کوین را بصورت ساده تعریف کنیم، بیت کوین ارزی است که می تواند بصورت دیجیتال، تولید، نگهداری و ارسال شود. ارزش بیت کوین کاملا به عرضه و تقاضا بستگی دارد و هیچ کس آنرا کنترل نمی کند
This site was built using